http://www.vitamed-karlovo.com

0335/921-04 0335/98872 vita_med@abv.bg

ВИТА МЕД
МЦ "ВИТА МЕД” ЕООД е частно здравно заведение за доболнина специалицирана медицинска помощ. Започва в началото на 2001 год. като самостоятелна медикодиагностична лаборатория, а впоследствие разширява дейността си. Медицинският център е разположен в центъра на града в две сгради.При нас ще ви бъде оказана качествена медицинска помощ, съобразена със стандартите на добрата медицинската практика, специализирана доболнична помощ и медико-диагностични изследвания.
Цялостната дейност на центъра е насочена към запазване на водещо място в областта на доболничната медицинска помощ.

подробно>>

*Центърът има акредитация от МЗ за 5 години с отлична оценка.

Образна диагностика

работно време : 08.00-15.00 часа

Секторът разполага с:
- Рентгенов апарат, с който се извършват  конвенционални рентгенови изследвания, както и контрастни такива на гастро-интестиналния тракт, на пикочо-половата система ./контрастна гастроскопия, контрастна колоноскопия, урография, хистеросалпингография/.
- Модерен мамограф за ранна диагностика на заболявания на млечната жлеза.
Ехограф с цветен доплер, с възможности за коремна ехография, ехография на щитовидна жлеза, ехография на млечни жлези, на простатна жлеза и на скротум.

Лекар: д-р Пенка Иванова
Ренгенов лаборант: Анна Доминова

АКТУАЛНО
ОЧЕН ОПЕРАТИВЕН СЕКТОР

В очния оперативен център се извършват операции на преден и заден очен сегмент: - диабетна ретинопатия, „отлепване” ретината, макулна „дупка”. , катаракта /перде/ Безкръвна и безшевна хирургия на катаракта през минимален разрез ( 2-3 мм ) с имплантиране на най -съвременни вътреочни лещи. Лазерна терапия при глаукома, вторична катаракта. Лекари: д-р Антон Ангелов и д-р Лукан Мишев.

Адрес: МБАЛ „Д - р Киро Попов”, ул. „Ген. Гурко Мархолев” №3 тел: 0335/9-21-04 / 0335/9-88-72

Компютърна периметрия.

Пространството, което човек може да види при фиксиран поглед, се нарича зрително поле. Периметрията е важно и необходимо функционално изследване при много заболявания на зрителния нерв и мозъка, като глаукома, мозъчни инсулти, тумори, дистрофични увреждания на ретината и др. Най-точният метод за изследване на зрителното поле е компютърната периметрия. Това изследване включва провеждане на специални прагови тестове, които дават информация за светлочувствителността във всяка част на ретината. Компютърната периметрия е едно от най-важните изследвания, необходими за откриване и проследяване на болни от глаукома пациенти. Нормално това пространство е около 180 градуса встрани и около 60 градуса надолу и нагоре. В нашият медицински център компютърната периметрия се извършва с апарат HENSON 9000 на фирмата Elektron Ophthalmic Technology с възможност за извършване на късовълнова периметрия за най-ранно откриване на глаукома, едно от заболяванията, водещи до необратима слепота в света.

Клинична лаборатория

работно време на лабораторията: 7.30-16.00 часа

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и  много широк  набор от изследвания.  90% от апаратурата са пълни автомати и позволяват извършване на изследванията в рамките на един работен ден.
В лабораторията се извършват пълна гама:
- Хематологични изследвания
- Клинико-химични изследвания: субстрати, ензими,микроелементи, електролити,  мастен профил
- Хормони и туморни маркери
- Кръвосъсирване
- Пълен уринен анализ

продължава>>

МЦ "ВИТА МЕД" - I

Адрес: Карлово, ул. "Тодор и Ана Пулеви” №18, тел: 0335/9-21-04

Работно време: понеделник – петък 07:30-18:00 часа, еmail:vita_med@abv.bg

МЦ "ВИТА МЕД" - II

Адрес :  Карлово, ул."Генерал Карцов” №36

Работно време:7.30 –18.00ч. тел:0335/9-88-72, еmail:vita_med@abv.bg

Google Analytics Alternative