website stats
vita_med@abv.bg

0335/921-04 0335/98872 vita_med@abv.bg

Лабораторни анализи
               ЦЕНИ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ
                ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПКК 3,50 лв.
ДКК  И МОРФ. НА ЕРИТРОЦИТИ 6,00 лв.
КРЪВНА ГРУПА, RH 10,00 лв.
СУЕ 3,00 лв.
                        ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ
ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, INR 5,00 лв.
аРТТ 5,00 лв.
ФИБРИНОГЕН 8,00 лв.
ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 8,00 лв.
ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 2,00 лв.
ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ 2,00 лв.
                   БИХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ГЛЮКОЗА 3,00 лв.
КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ 6,00 лв.
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ 9,00 лв.
ИНСУЛ.ГЛЮКОЗО ТОЛЕР. ТЕСТ 35,00 лв.
ОБЩ БЕЛТЪК 5,00 лв.
АЛБУМИН 5,00 лв.
УРЕЯ 5,00 лв.
КРЕАТИНИН 5,00 лв.
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 5,00 лв.
ОБЩ БИЛИРУБИН 5,00 лв.
ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН 5,00 лв.
АСАТ 5,00 лв.
АЛАТ 5,00 лв.
ГГТ 5,00 лв.
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 5,00 лв.
АЛФА-АМИЛАЗА 5,00 лв.
ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
ТРИГЛИЦЕРИДИ 5,00 лв.
НАТРИЙ 5,00 лв.
КАЛИЙ 5,00 лв.
МАГНЕЗИЙ 5,00 лв.
КАЛЦИЙ 5,00 лв.
ФОСФОР 5,00 лв.
ЖЕЛЯЗО 5,00 лв.
ХЛОРИДИ 5,00 лв.
ЖСК 5,00 лв.
КК/КФК 5,00 лв.
ЛДХ  5,00 лв.
АМИЛАЗА 5,00 лв.
ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН /HbA1c 13,00 лв.
CRP 6,00 лв.
                                    ХОРМОНИ
TSH 10,00 лв.
fT3 10,00 лв.
fT4 10,00 лв.
ПРОЛАКТИН 15,00 лв.
Аnti-Tg/TAT/ 15,00 лв.
Anti-TPO /MAT/ 15,00 лв.
ПРОГЕСТЕРОН 12,00 лв.
ЛХ 12,00 лв.
ФСХ 12,00 лв.
ЕСТРАДЕОЛ 12,00 лв.
ТЕСТОСТЕРОН 12,00 лв.
ИНСУЛИН 17,00 лв.
                         ТУМОРНИ МАРКЕРИ
Ca 15-3 15,00 лв.
Ca 19-9 15,00 лв.
Ca 125 15,00 лв.
Total PSA 15,00 лв.
СЕА 15,00 лв.
                                     ВИТАМИНИ
ВИТАМИН Д 15,00 лв.
ВИТАМИН В12 15,00 лв.
                        УРИНА
Урина-общо химично изследване 3,00 лв.
Урина-седимент 3,00 лв.
Количество белтък /24-часа урина/ 6,00 лв.
Микроалбуминурия 10,00 лв.
                   ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ
СИФИЛИС 10,00 лв.
ХЛАМИДИЯ 12,00 лв.
ХЕПАТИТ В 12,00 лв.
ХЕПАТИТ С 12,00 лв.
АНТИ HIV /СПИН/ 12,00 лв.

ПК 4300, КАРЛОВО УЛ. „ТОДОР И АНА ПУЛЕВИ” №18   Тел. 0335/9-21-04 

Образна диагностика

работно време : 08.00-15.00 часа

Секторът разполага с:
- Рентгенов апарат, с който се извършват  конвенционални рентгенови изследвания, както и контрастни такива на гастро-интестиналния тракт, на пикочо-половата система ./контрастна гастроскопия, контрастна колоноскопия, урография, хистеросалпингография/.
- Модерен мамограф за ранна диагностика на заболявания на млечната жлеза.
Ехограф с цветен доплер, с възможности за коремна ехография, ехография на щитовидна жлеза, ехография на млечни жлези, на простатна жлеза и на скротум.

Лекар: д-р Пенка Иванова
Ренгенов лаборант: Анна Доминова

АКТУАЛНО
ОЧЕН ОПЕРАТИВЕН СЕКТОР

В очният оперативен център се извършват операции на преден очен сегмент: - диабетна ретинопатия, „отлепване” ретината, макулна „дупка”. , катаракта /перде/ Безкръвна и безшевна хирургия на катаракта през минимален разрез ( 2-3 мм ) с имплантиране на най -съвременни вътреочни лещи. Лазерна терапия при глаукома, вторична катаракта. Лекари: д-р Антон Ангелов и д-р Лукан Мишев.

Адрес: МБАЛ „Д - р Киро Попов”, ул. „Ген. Гурко Мархолев” №3 тел: 0335/9-21-04 / 0335/9-88-72

Клинична лаборатория

работно време на лабораторията: 7.30-16.00 часа

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и  много широк  набор от изследвания.  90% от апаратурата са пълни автомати и позволяват извършване на изследванията в рамките на един работен ден.
В лабораторията се извършват пълна гама:
- Хематологични изследвания
- Клинико-химични изследвания: субстрати, ензими,микроелементи, електролити,  мастен профил
- Хормони и туморни маркери
- Кръвосъсирване
- Пълен уринен анализ

продължава>>

МЦ "ВИТА МЕД" - I
 

Адрес: Карлово, ул. "Тодор и Ана Пулеви” №18, тел: 0335/9-21-04

Работно време: понеделник – петък 07:30-18:00 часа, еmail:vita_med@abv.bg

МЦ "ВИТА МЕД" - II
 

Адрес: Карлово, ул."Генерал Карцов” №36

Работно време: 7.30 –18.00ч. тел:0335/9-88-72, еmail:vita_med@abv.bg