Работно време:

по график месечен в определени дни.

Лекар: д-р Диана Морие – Митова

Информация на тел.0335/9 88 72