Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и  много широк  набор от изследвания.  90% от апаратурата са пълни автомати и позволяват извършване на изследванията в рамките на един работен ден.
В лабораторията се извършват пълна гама:
– Хематологични изследвания
– Клинико-химични изследвания: субстрати, ензими, микроелементи, електролити,  мастен профил
Хормони и туморни маркери.
– Кръвосъсирване
– Пълен уринен анализ
– Гликирани белтъци
– Имунологични изследвания
– Функционални тестове. Работно време: 07.30- 16.00 часа.

Извършва се ежедневен вътрешен контрол на качеството, както и периодичен външен контрол. За всички извършвани изследвания имаме Сертификат от Национална система за външен контрол на качеството. Имаме договор с външна лаборатория за извършване на микробиологични изследвания.
ПАЦИЕНТИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ оn-line на следния адрес: www.e-result.net  

Управител на лабораторията е д-р Генка Русчукова-Чамова

Старши лаборант: Мариана Арабска

Лаборанти: Василена Дисанска, Ивайла Бичева