ЦЕНИ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПКК 5,00 лв.
ДКК  И МОРФ. НА ЕРИТРОЦИТИ 7,00 лв.
КРЪВНА ГРУПА, RH 10,00 лв.
СУЕ 3,00 лв.
ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ
ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, INR 5,00 лв.
аРТТ 5,00 лв.
ФИБРИНОГЕН 8,00 лв.
ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 8,00 лв.
ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 3,00 лв.
ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ 3,00 лв.
БИХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ГЛЮКОЗА 4,00 лв.
КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ 8,00 лв.
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ 9,00 лв.
ИНСУЛ.ГЛЮКОЗО ТОЛЕР. ТЕСТ 75,00 лв.
ОБЩ БЕЛТЪК 5,00 лв.
АЛБУМИН 5,00 лв.
УРЕЯ 5,00 лв.
КРЕАТИНИН 5,00 лв.
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 5,00 лв.
ОБЩ БИЛИРУБИН 5,00 лв.
ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН 5,00 лв.
АСАТ 5,00 лв.
АЛАТ 5,00 лв.
ГГТ 5,00 лв.
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 5,00 лв.
АЛФА-АМИЛАЗА 5,00 лв.
ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
ТРИГЛИЦЕРИДИ 5,00 лв.
НАТРИЙ 5,00 лв.
КАЛИЙ 5,00 лв.
МАГНЕЗИЙ 5,00 лв.
КАЛЦИЙ 5,00 лв.
ФОСФОР 5,00 лв.
ЖЕЛЯЗО 5,00 лв.
ХЛОРИДИ 5,00 лв.
ЖСК 5,00 лв.
КК/КФК 5,00 лв.
ЛДХ 5,00 лв.
ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН /HbA1c 17,00 лв.
CRP 7,00 лв.
Орален глюкозо-толерантен тест/трикратен/ 9,00 лв.
ХОРМОНИ
TSH 20,00 лв.
fT3 20,00 лв.
fT4 20,00 лв.
ПРОЛАКТИН 20,00 лв.
Аnti-Tg/TAT/ 20,00 лв.
Anti-TPO /MAT/ 20,00 лв.
ИНСУЛИН 25,00 лв.
 ТУМОРНИ МАРКЕРИ
Total PSA 20,00 лв.
ВИТАМИНИ
ВИТАМИН Д 22,00 лв.
ВИТАМИН В12 26,00 лв.
УРИНА
Урина-общо химично изследване 3,00 лв.
Урина-седимент 3,00 лв.
Количество белтък /24-часа урина/ 6,00 лв.
Микроалбуминурия 10,00 лв.
ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ
СИФИЛИС 10,00 лв.
ХЕПАТИТ В 15,00 лв.
ХЕПАТИТ С 15,00 лв.
АНТИ HIV /СПИН/ 12,00 лв.
Covid 19 антитела IgG 35.00 лв
Бърз антигенен тест за   Covid-19 40,00 лв.
Covid 19 антитела /качествен тест/ 30,00 лв.
ЦЕНИ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Копрокултура 25 лв.
Микробиологично изследване на урина за урокулкура 25 лв.
Микробиологично изследване на храчка 25 лв.
Микробиологично изследване на влагалищен секрет 30 лв.
Микробиологично изследване на цервикален секрет 30 лв.
Микробиологично изследване на уретрален секрет 30 лв.
Микробиологично изследване на простатен секрет 30 лв.
Микробиологично изследване на еякулат 30 лв.
Микробиологично изследване на гърлен секрет 25 лв.
Микробиологично изследване на носен секрет 25 лв.
Микробиологично изследване на очен секрет 25 лв.
Микробиологично изследване на ушен секрет 25 лв.
БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ  5 лв.