ЦЕНИ  НА  ЛАБОРАТОРНИ  АНАЛИЗИ

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПКК 3,50 лв.
ДКК  И МОРФ. НА ЕРИТРОЦИТИ 6,00 лв.
КРЪВНА ГРУПА, RH 10,00 лв.
СУЕ 3,00 лв.
ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, INR 5,00 лв.
аРТТ 5,00 лв.
ФИБРИНОГЕН 8,00 лв.
ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 8,00 лв.
ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 2,00 лв.
ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ 2,00 лв.
БИХИМИЧНИ   ИЗСЛЕДВАНИЯ
ГЛЮКОЗА 3,00 лв.
КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ 6,00 лв.
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ 9,00 лв.
ИНСУЛ.ГЛЮКОЗО ТОЛЕР. ТЕСТ 35,00 лв.
ОБЩ БЕЛТЪК 5,00 лв.
АЛБУМИН 5,00 лв.
УРЕЯ 5,00 лв.
КРЕАТИНИН 5,00 лв.
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 5,00 лв.
ОБЩ БИЛИРУБИН 5,00 лв.
ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН 5,00 лв.
АСАТ 5,00 лв.
АЛАТ 5,00 лв.
ГГТ 5,00 лв.
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 5,00 лв.
АЛФА-АМИЛАЗА 5,00 лв.
ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 5,00 лв.
ТРИГЛИЦЕРИДИ 5,00 лв.
НАТРИЙ 5,00 лв.
КАЛИЙ 5,00 лв.
МАГНЕЗИЙ 5,00 лв.
КАЛЦИЙ 5,00 лв.
ФОСФОР 5,00 лв.
ЖЕЛЯЗО 5,00 лв.
ХЛОРИДИ 5,00 лв.
ЖСК 5,00 лв.
КК/КФК 5,00 лв.
ЛДХ 5,00 лв.
АМИЛАЗА 5,00 лв.
ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН /HbA1c 13,00 лв.
CRP 6,00 лв.
ХОРМОНИ
TSH 10,00 лв.
fT3 10,00 лв.
fT4 10,00 лв.
ПРОЛАКТИН 15,00 лв.
Аnti-Tg/TAT/ 15,00 лв.
Anti-TPO /MAT/ 15,00 лв.
ПРОГЕСТЕРОН 12,00 лв.
ЛХ 12,00 лв.
ФСХ 12,00 лв.
ЕСТРАДЕОЛ 12,00 лв.
ТЕСТОСТЕРОН 12,00 лв.
ИНСУЛИН 17,00 лв.
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
Ca 15-3 15,00 лв.
Ca 19-9 15,00 лв.
Ca 125 15,00 лв.
Total PSA 15,00 лв.
СЕА 15,00 лв.
ВИТАМИНИ
ВИТАМИН Д 15,00 лв.
ВИТАМИН В12 15,00 лв.
 УРИНА
Урина-общо химично изследване 3,00 лв.
Урина-седимент 3,00 лв.
Количество белтък /24-часа урина/ 6,00 лв.
Микроалбуминурия 10,00 лв.
 ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ
СИФИЛИС 10,00 лв.
ХЛАМИДИЯ 12,00 лв.
ХЕПАТИТ В 12,00 лв.
ХЕПАТИТ С 12,00 лв.
АНТИ HIV /СПИН/ 12,00 лв.

ПК 4300, КАРЛОВО УЛ. „ТОДОР И АНА ПУЛЕВИ” №18   Тел. 0335/9-21-04