Лекар: д-р Мима Чешмеджиева
м.с. Радка Мечкарова
Тел: 0335/9 88 72
Работно време:
сутрин следобед
п 10.00 17.00
в 08.00 16.00
с 08.00 16.00
ч 08.00 16.00
п 08.00 16.00

В кабинета се извършват  ЕКГ, Ехокардиография, 24-часово ЕКГ- Холтер – мониториране.
Извършват се консултативни прегледи, профилактични прегледи, диспансерни прегледи, оценка на индивидуалния риск от сърдечно-съдово заболяване.

*Центърът има акредитация от МЗ за 5 години с отлична оценка.