Д-р Мария Спасова
М.с. Донка Чолакова
Работно време:
сутрин следобед
п 14.00-16,00
в 14.00-16,00
с 14.00-16,00
ч 14.00-16,00
п 14.00-16,00

*Центърът има:
Обща лекарска консултативна комисия /ОЛКК/ , която
продължава временна нетрудоспособност и издава протоколи за представяне пред ТЕЛК, НЕЛК.
Специализирани ЛКК : очна и АГ.