Лекар: д-р Диана Морие – Митова
Работно време:  по график месечен в определени дни.
Информация на тел.0335/9 88 72