Лекари:  Д-р Мариана Ценова-Скевова
Работно време:
сутрин
следобед
п
от 12.30 часа до 16.00 часа
в
от 12.30 часа до 16.00 часа
с
ч
от 12.30 часа до 16.00 часа
п
от 12.30 часа до 16.00 часа

 

Лекари: д-р Верка Дончева
Работно време:
сутрин следобед
п 08.00-13,00
в 08.00-13,00
с 08.00-13,00
ч 08.00-13,00
п 13.00-16.00
Лекари: д-р Антон Ангелов
Работно време:
сутрин следобед
п
в
с от 8.00 до 13.00 часа
ч
п от 8.00 до 13.00 часа

Очният сектор е оборудван с най- съвремена апаратура за ранна диагностика на очни заболявания: глаукома, рефракционни аномалии/ късогледство, далекокледство, астигматизъм/, катаракта. Извършват се :рефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, кератометрия, офталмоскопия, пахиметрия.

*Центърът има акредитация от МЗ за 5 години с отлична оценка.


Компютърна периметрия.

Пространството, което човек може да види при фиксиран поглед, се нарича зрително поле. Периметрията е важно и необходимо функционално изследване при много заболявания на зрителния нерв и мозъка, като глаукома, мозъчни инсулти, тумори, дистрофични увреждания на ретината и др. Най-точният метод за изследване на зрителното поле е компютърната периметрия. Това изследване включва провеждане на специални прагови тестове, които дават информация за светлочувствителността във всяка част на ретината. Компютърната периметрия е едно от най-важните изследвания, необходими за откриване и проследяване на болни от глаукома пациенти. Нормално това пространство е около 180 градуса встрани и около 60 градуса надолу и нагоре. В нашият медицински център компютърната периметрия се извършва с апарат HENSON 9000 на фирмата Elektron Ophthalmic Technology с възможност за извършване на късовълнова периметрия за най-ранно откриване на глаукома, едно от заболяванията, водещи до необратима слепота в света.