Лекари: д-р Райна Цветкова
Работно време:
сутрин следобед
п
в 09.00 16.00
с
ч
п

*Центърът има акредитация от МЗ за 5 години с отлична оценка.