Лекар: д-р Слави Пенев
Работно време:
сутрин следобед
п -08.00 13.00
в -08.00 13.00
с -08.00 13.00
ч -08.00 13.00
п

Кабинетът има ехограф.

*Центърът има акредитация от МЗ за 5 години с отлична оценка.