2
Проверка на лабораторни резултати
Напред

ВИТАМЕД КАРЛОВО - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

19567_266652138736_7660006_n
МЦ „ВИТА МЕД“ – I
2022

Адрес: Карлово, ул. „Тодор и Ана Пулеви” №18

Работно време: понеделник – петък 07:30-18:00 часа, тел.:0335/92104, 0877/810677, еmail:vita_med@abv.bg

виж на картата
493
МЦ „ВИТА МЕД“ – II
2022

Адрес: Карлово, ул.“Генерал Карцов” № 36

тел: 0335/9-88-72, 0879/961333, Работно време: 08.00 –16.00 часа, еmail: vita_med@abv.bg

виж на картата
Q11
Нефрология
Q13
Хирургия

витамед

1c

МЦ „ВИТА МЕД” ЕООД е частно здравно заведение за доболнична специализирана медицинска помощ, създадено през 2001 год. Медицинският център е разположен в центъра на града в две сгради. Разполага и с очна операционна, приемен кабинет и болнична стая на територията на общинската болница в гр. Карлово, където се извършват еднодневни очни операции.

Подробно
Екип

високо квалифицирани медицински специалисти

Взаимодействие

сътрудничество с лечебни здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, други здравно осигурителни фондове

Инвестиране

ежегодно на финансови ресурси в модерна медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане високи стандарти в доболничната помощ

2020 2