МЦ „ВИТА МЕД” ЕООД е частно здравно заведение за доболнична специализирана медицинска помощ, създадено през 2001 год.

Медицинският център е разположен в центъра на града в две сгради.  Разполага и с очна операционна, приемен кабинет и болнична стая на територията на общинската болница в гр. Карлово, където се извършват еднодневни очни операции.

Цялостната дейност на центъра е насочена към запазване на водещо място в областта на доболничната медицинска помощ в региона, чрез:
– Екип от високо квалифицирани  медицински специалисти.
– Взаимодействие и сътрудничество с лечебни здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, други здравно осигурителни фондове,  обществена профилактика и санитарен контрол.
– Инвестиране ежегодно  на  финансови ресурси в модерна  медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане високи стандарти в доболничната помощ

При нас ще ви бъде оказана качествена медицинска помощ, съобразена със стандартите на добрата медицинската практика, специализирана доболнична помощ и медико-диагностични изследвания.