Лекар: д-р Мария Спасова

м.с. Донка Чолакова

Работно време:

Понеделник 9.00 13.00
Вторник 9.00 13.00
Сряда 9.00 13.00
Четвъртък 9.00 13.00
Петък 9.00 13.00
*Центърът има: Обща лекарска консултативна комисия /ОЛКК/ , която продължава временна нетрудоспособност и издава протоколи за представяне пред ТЕЛК, НЕЛК. Специализирани ЛКК : очна и АГ.