Работно време: от 8.00 до 16.00 часа

Д-р Мария Спасова

М.с. Диляна Андреева

*Центърът има:
Обща лекарска консултативна комисия /ОЛКК/ , която
продължава временна нетрудоспособност и издава протоколи за представяне пред ТЕЛК, НЕЛК.
Специализирани ЛКК : очна и АГ.