д-р Красимир Асенов – с работно време четвъртък 15.00-17.30