/предварително записване на тел. 0335/9 88 72/

Лекар: д-р Розария Динчева

 – участва в общата ЛКК и профилактични прегледи адрес „Ген. Карцов“ 36

работно време: петък 13.00-16.00 часа

Лекар: д-р Чобанова Лекар: д-р Ирина Бикова