Работно време:

 понеделник 13.30 – 16.00, а сряда и петък е 08.30 -12.30

Лекар: д-р Йовка Първанова

В кабинета се извършват диагностика на бъбречни заболявания с модерен ехограф.

Извършват се диспансеризация на пациенти с хронични бъбречни заболявания.