д-р Мариана Ценова-Скевова д-р Антон Ангелов
Понеделник   – 9.30 – 16.00 часа
Вторник   – 9.30 – 16.00 часа
Сряда   – 13.00 – 16.00 часа от 8.00 до 13.00 часа
Четвъртък   –
Петък   – 9.30 -16.00 часа
Медицински асистент – Павлина Скевова

  • Секторът разполага с авторефрактометър, биомикроскоп, безконтактен тонометър и LED VISUAL TESTER, закупени от японсаката фирма NIDEK, световен лидер в областа на произвоството на оптическа и офталмологична апаратура. Предлагат качество, надеждност и прецизност в диагностиката на очните заболяания..
  • Авторефрактометърът измерва рефракцията, акомодацията  и извършва кератометрия.
  • Безконтактният тонометър автоматично изверва вътреочното налягане с тиха и добре поносима от пациента въздушна струя.
  • Електронната зрителна таблица с дистационно управление има тест за контрастна чувствителност и тест с картинки за малки деца.

 


Компютърна периметрия. Пространството, което човек може да види при фиксиран поглед, се нарича зрително поле. Периметрията е важно и необходимо функционално изследване при много заболявания на зрителния нерв и мозъка, като глаукома, мозъчни инсулти, тумори, дистрофични увреждания на ретината и др. Най-точният метод за изследване на зрителното поле е компютърната периметрия. Това изследване включва провеждане на специални прагови тестове, които дават информация за светлочувствителността във всяка част на ретината. Компютърната периметрия е едно от най-важните изследвания, необходими за откриване и проследяване на болни от глаукома пациенти. Нормално това пространство е около 180 градуса встрани и около 60 градуса надолу и нагоре. В нашият медицински център компютърната периметрия се извършва с апарат HENSON 9000 на фирмата Elektron Ophthalmic Technology с възможност за извършване на късовълнова периметрия за най-ранно откриване на глаукома, едно от заболяванията, водещи до необратима слепота в света.