Работно време:

вторник – 09.00 до 16.00 часа

Лекари: д-р Райна Цветкова