Работно време:

Лекар: д-р Мима Чешмеджиева

М. с  Радка Мечкарова

понеделник – 10.00 – 17.00 часа
вторник – 08.00 – 16.00 часа
сряда – 08.00 – 16.00 часа
четвъртък – 08.00 – 16.00 часа
петък – 08.00 – 16.00 часа