МЦ „ВИТА МЕД“ – I

Карлово,
ул. „Тодор и Ана Пулеви” №18
тел.: 0335/92104 8

МЦ „ВИТА МЕД“ – II

Карлово,
ул.“Генерал Карцов” № 36, Работно време: 08.00 –16.00 часа тел: 0335/9-88-72 е-mail: vita_med@abv.bg