Лекар : д-р Бойка Захариева
лаборант: Стоян Даков

Работно време: от понеделник до петък от 08:00-12:00