Работно време :

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 08:00 до 15:00 часа

ЛЕКАР Д-Р ПЕНКА ИВАНОВА И РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ АННА ДОМИНОВА 
СЕКТОРЪТ РАЗПОЛАГА С НОВО ПОКОЛЕНИЕ ДИГИТАЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, ЗА КОНТРАСТНИ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.