Медицински  услуги

 

Преглед първичен от специалист 60 лв.
Първично домашно песещение 60 лв
Преглед вторичен от  специалист 30 лв
Вторично домашно посещение 30 лв.
Платена ЛКК/вътр.болести, АГ и очна 50 лв.
Утразвукова диагностика АГ 35 лв
Гинеколог. Преглед + УЗД 70 лв.
Сваляне на спирала 25 лв.
Поставяне на спирала 35 лв.
Химическо изгаряне на ерозио утери
35 лв.
Цитонамазка 30 лв.
Ехография на коремни органи
50 лв.
Ехография на щитовидна жлеза
40 лв.
Ехография на млечни жлези 50 лв.
Ехография на скротум
35 лв.
Мамография 2 снимки + Ехография  на млечни жлези 60 лв.
Мамография на двете млечни жлези/2бр./ 60 лв
/4бр./ 55 лв.
Мамография на една млечна жлеза 30 лв.
Ехокардиография
40 лв.
ЕКГ
5 лв.
Холтер ЕКГ
50 лв.
Профилактичен преглед
20 лв.
Превръзка   малка 20 лв.
Превръзка голяма 25 лв.
Поставяне на уретрален катетър 30 лв.
Сваляне на конци
10 лв.
Мускулна инжекция
7 лв.
Венозна инжекция и вкл. на система
20 лв
Лабораторни анализи>>

6