2024 година

          ВИДОВЕ  ИЗСЛЕДВАНИЯ     Цена
Рентгенография на челюстите в специални проекции 30 лв.
Рентгенография на лицеви кости 30 лв.
Рентгенография на околоносни синуси 30 лв.
Специални центражи на череп 30 лв.
Рентгенография на гръдна кост 30 лв.
Рентгенография на ребра 30 лв.
Рентгеноскопия на бял дроб 40 лв.
Рентгенография на длан и пръсти 30 лв.
Рентгенография на стерноклавикуларна става 30 лв.
Рентгенография на сакроилиачна става 40 лв.
Рентгенография на тазобедрена става 30 лв.
Рентгенография на бедрена кост 30 лв.
Рентгенография на колянна става 30 лв.
Рентгенография на подбедрица 30 лв.
Рентгенография на глезенна става 30 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 30 лв.
Рентгенография на клавикула/ключица/ 30 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 30 лв.
Рентгенография на скапула /лопатка/ 30 лв.
Рентгенография на раменна става 30 лв.
Рентгенография на хумерус 30 лв.
Рентгенография на лакетна става 30 лв.
Рентгенография на предмишница 30 лв.
Рентгенография на гривнена става 30 лв.
Рентгенография на череп 40 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени – шиен, гръден  или лумбален  дял /на един отдел/ 40 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени – шиен, гръден  или лумбален  дял /на два отдела/ 50 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 40 лв.
Рентгенография на сърце и медиастинум 40 лв.
Обзорна рентгенография на корем 40 лв.
Рентгенография на таз 40 лв.
Ехография на коремни и ретроперитонеални органи 40 лв.
Ехомамография 50 лв.
Мамография на двете млечни жлези в 2 проекции – 4 бр. снимки 70 лв.
Мамография на двете млечни жлези в 2 проекции – 2 бр. снимки 60 лв.
Мамография на една  млечни жлези 30 лв.
               КОНТРАСТНИ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Видове изследвания ЦЕНА
Рентгенография на сърце и бял дроб с контрастиране на хранопровода 40 лв.
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва 50 лв.
Иригография 60 лв.
Венозна урография 60 лв.
Рентгеново изследване на тънки черва 60 лв.
Хистеросалпингография 60 лв.
Разчитане на рентгенова снимка 20 лв.